Boektitel: Howard Buut Zijn Volk Vrij

Ondertitel: Over Hoe Vechten Door De Menigte Uitkomst Biedt Voor Het Volk

Auteur: Howard Herder

Omslagafbeelding voor Howard Buut Zijn Volk Vrij

Boekomschrijving: Professor Howard kan nog net zijn pen oppakken maar verder niets zinnigs meer doen, terwijl zijn ervaring bijna het tegendeel vormt. Hij denkt heel veel mee te maken en waarlijk een filmisch leven te leven. In duistere momenten steunt hij op Johann Gottfried Herder, bij wie hij ideeën over de oorsprong van taal en van politiek aantreft. Howard is een engeltje dat hij zelf niet kan of mag zien. In het engeltje schuilt uiteindelijk het streven van de mens als volk en van alle tijden, van alle volkeren die er ooit zijn geweest, naar geluk. Dat streven naar verbondenheid houdt Howard op de been, met de bal aan de voet.

Licentie:
Alle Rechten Voorbehouden

Inhoud

Boek Informatie

Boekomschrijving

De alledaagse ervaring wordt teniet gedaan in de sterke drang om altijd ‘nu’ te zijn. Nu is niks, terwijl ‘zijn’ alles lijkt. Howard wil liever gewoon zijn in plaats van nu zijn. Hij denkt dat een ‘nu’ slechts dienst kan doen voor ofwel een verleden, ofwel een toekomst. Howard zet de bal voor, en vindt het niet erg om als nu-assistent te boek te staan, maar kan als scheidsrechter nooit zelf aan het spel deelnemen. Dat wil zeggen hij kan die assist niet hebben gegeven. Wie was het dan? Waarheid: er was geen assist, het was een droom. Echtheid: de assist was er wel en niet, want Howard heeft de droom ervaren. Als we dan toch voor waarheid gaan, dan moet Howard nu van een ‘nu’ van de realiteit gaan spreken, die zo waar is dat de assist wel wordt gegeven, en dat we samen een manier vinden om ons van een non-duale, ware werkelijkheid gewaar te worden. Hierover is door de eeuwen heen veel nagedacht, tevergeefs in veel gevallen, waaruit blijkt dat het ware aan de non-dualiteit niet zozeer in woorden maar in herhalingen wordt ervaren. Van rituelen zou Howard hier niet spreken vanwege de gangbare betekenis van het woord: als bewust herhaalde handeling, zonder bij het waarom van de uitvoering vraagtekens te plaatsen. De herhalingen bij veel Tibetaanse boeddhisten laten vragen naar het waarom wel toe, en wakkeren deze ook aan. Dat deze vragen tot allemaal ellende leiden, maken ze onderdeel van het leven, en aan het leven hebben ze verder niets dan lijden. Toch zien ze zichzelf in hun lijden van afkeer tot inkeer komen, waarbij die inkeer zich in allerlei gedaantes voordoet, maar altijd met een zekere magische waardigheid die het uitzicht op een hogere boodschap ineens minder troebel doet lijken. Om aan deze aard van beschrijven voorbij te raken, wil Howard in dit boek buiten de eerder genoemde drieslag verleden-nu-toekomst een groter, ingewikkelder systeem beschouwen, dat in staat is ervaringen buiten de dualiteit te beschrijven. Of hem dat lukt, wordt aan de lezer overgelaten. Dat systeem zou zichzelf als inkeer moeten beschrijven, om het moment waarop het naar buiten kijkt en hogere doelstellingen ontsluit, samen met de aanschouwer te kunnen peilen.

Auteur

Howard Herder

Licentie

Howard Buut Zijn Volk Vrij Copyright © 2020 by Peter Blank. Alle Rechten Voorbehouden.

Onderwerp

Psycholinguïstiek en cognitieve linguïstiek

Metadata

Titel
Howard Buut Zijn Volk Vrij
Auteur
Howard Herder
Licentie

The information in this book may not freely be re-used.

Hoofdonderwerp
Psycholinguïstiek en cognitieve linguïstiek
Extra Onderwerp(en)
Taalfilosofie, Zelfstudie taal, Psychologie: het zelf, ego, identiteit, persoonlijkheid, Psychopathologie, Kinderen / tieners: persoonlijke en sociale onderwerpen: zelfbewustzijn en zelfbeeld
Uitgever
BlankMediation
Datum van Uitgave
December 25, 2019